Blog

Стипендии на EАКТ за конференцията

Всяка година ЕАКТ отпуска три стипендии за участие в годишната конференция на стойност 300 евро всяка. Всеки (независимо дали е член на ЕАКТ или не) може да кандидатства. Повече информация можете да намерите в сайта на EАКТ.

0 comments on Стипендии на EАКТ за конференцията