Blog

Участие в конференцията с намалена такса

ЕАКТ и организаторите предоставят определен брой места за участие в конференцията на студенти и специализанти, които се интересуват от Фокусирания към решения подход като ползват 50% намаление от таксата. Предложението е валидно до запълване на местата. Крайният срок за ползване на това предложение е 30 юни, 2018 г. За повече информация можете да се свържете с организаторите.

0 comments on Участие в конференцията с намалена такса